NA ADORACI

Každý první pátek v měsíci

18:00 - 20:00

POSTAVME SE BOHU TVÁŘÍ TVÁŘ

Každý první pátek v měsíci Vás zveme na tichou adoraci Krista v eucharistii. Můžete přijít třeba jen na pět minut, kdykoli v časovém rozmezí od 18:00 do 20:00.


"Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci..."  Oz 2,16