VÍTEJTE!
Carmel of the Infant Jesus

"MÝM NEBEM BUDE ČINIT DOBŘE NA ZEMI"

A K T U A L I T Y

výlet na ostrov sv. Kiliána

V neděli 17.6. 2018 jsme spolu s dětmi a s týmem zkušených vodáků z Měchenic a Prachatic, kterému za celou výpravu vděčíme, podnikli výlet na kánoích na Ostrov sv. Kiliána u Davle. Kromě nevšedních zážitků na Vltavě a dojmů z nádherné přírody jsme se zábavnou formou seznamovali s životním stylem benediktinů, kteří na Ostrově pět století žili. Zbytky starobylého kláštera jsme řádně prozkoumali.  

"Malý Karmelitán"

Před třistadevadesáti lety (r. 1628) darovala Polyxena z Lobkowic bosým karmelitánům sošku Pražského Jezulátka. Právě k tomuto výročí věnovala symbolicky   naše komunita sošce malého Ježíška karmelitánský hábit. Konkrétní blízký vztah, vyjádřen prostřednictvím sdílení šatu, má v karmelitánské tradici svoje nezanedbatelné místo. Prorok Eliáš, považovaný za nepřímého zakladatele řádu, předal při svém přechodu do nebe svému žáku Elizeovi vlastní plášť. Členové karmelitánské rodiny vnímají škapulíř (část hábitu, který byl původně zástěrou, a který dle tradice dostal nový význam při setkání sv. Šimona Stocka s Pannou Marií), jako znak zvláštního bratrského či sesterského spojení s Matkou Boží. Právě v tomto duchu jsme také my darovaly Jezulátku karmelitánský hábit, jako výraz touhy po sjednocení s Tím, kterého soška zobrazuje, a jako odpověď na Jeho dar vtělení i povolání na Karmel. 

- Přikládáme krátké video ke shlédnutí.

zbraslavské pašije

 V sobotu 14. 4. a rovněž v sobotu 21. 4. 2018 Vás jménem našich farníků srdečně zveme na tradiční představení "Zbraslavských lidových pašijí". Videopozvánku a více informací naleznete v přiložených souborech.

velikonočně...

pozvání k modlitbě za čínské křesťany


V něděli 25.3. 2018 od 14:00 do 17:00 vás zveme do našeho kláštera k tiché společné adoraci za situaci čínských křesťanů v ČR i za čínské křesťany celkově. Pro více informací o společných modlitbách na daný úmysl přikládáme internetový odkaz.

křížová cesta s dětmi


Zveme rodiny na pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti naší farnosti. Proběhne před pravidelnou bohoslužbou v neděli 11.3. 2018 od 10:30 v kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi. 

přejeme vám plodnou dobu postní

"Z počátku, když se asketa vzdálí ze světa, soustředí se jeho život především na první přikázání, na osobní pokání a vykazuje tak zdánlivě ´sobecký´ ráz. Později, když dosáhlo pokání jistého stupně a asketovy duše se dotkla milost, začne v něm působit Kristova láska, která se rozšíří na lidi a na celé lidstvo. Od té chvíle, i když přebývá na poušti a tělesnýma očima svět nevidí, vidí ho v Duchu svatém a hluboce prožívá utrpení světa..."                     

Archimandrita Sofronij (převzato z knihy Kateřiny Lachmanové)


Odkaz na karmelitánské postní duchovní cvičení s bratrem Vavřincem od Vzkříšení OCD: 

rekonstrukce se chýlí ke konci

Rekonstrukce našeho kláštera, kterou jsme začaly v lednu 2017, se konečně chýlí ke konci. Týkala se především podkrovní místnosti, kterou bychom rády zpřístupnily našim hostům, a s tím související stavby vnějšího schodiště z důvodů zachování klauzury, ale také opravy hydroizolace a drenáže kolem části budovy. Ještě zbývá několik detailů a především úprava interiéru. Všem upřímně děkujeme za jakoukoliv formu podpory a pomoci. Zde je odkaz na pár aktualizovaných fotografií k nahlédnutí. 

ekumenická bohoslužba


V rámci týdnu modliteb za jednotu křesťanů vás společně s našimi přáteli z ostatních křesťanských církví na Zbraslavi srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat v naší klášterní kapli v pondělí 22. 1. 2018 v 18:30 hod. Po ní bude následovat krátké posezení u čaje či vína v prostorách kláštera. 

výsledek misijního jarmarku 2017


Výtěžek letošního misijního jarmarku, který proběhl v rámci projektu "Děti pomáhají dětem", činí 12 500 Kč. Všem malým i velkým pomocníkům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do pomoci potřebným, stejně jako veškerým dárcům, patří náš velký dík! Zbytek misijních kalendářů a chňapek je za dobrovolný dar stále k dispozici v našem klášteře na stolečku před vstupem do kaple (koláče už nezbyly :)). Celý obnos bude zaslán na konto Papežských misijních děl.

1. 10. svátek sv. Terezie z Lisieux

Letos se svátek svaté Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, hlavní patronky naší kongregace, překrývá se slavením 26. neděle v mezidobí. Připojujeme proto alespoň podnětný článek P. Pavla Poly OCD (a pro lenivé čtenáře krátký citát z Tereziiných autobiografických spisů) jako kvalitní pomocný materiál k rozjímání.

"...to je moje modlitba, že prosím Ježíše, aby mě přitáhl do plamenů své lásky a spojil mě se sebou tak těsně, že by ve mně žil a jednal on sám."                                                                              

požehnání dětem do nového školního roku 2017/2018

V pondělí 4.9. 2017 zveme všechny děti naší farnosti na požehnání do nového školního roku, které proběhne v rámci mše svaté od 16:30 hodin, v kostele svatého Jakuba Staršího na Zbraslavském náměstí.

zveme Vaše děti  do našeho kláštera

na hodiny náboženství ve šk. roce 2017-2018


(Pravidelné hodiny dle rozvrhu budou od čtvrtka 21. 9.)

  • ČTVRTEK - 14:25 až 15:20 (děti 1. až 2. třídy)
  • ČTVRTEK - 15:30 až 16:25 (děti 3. až 5. třídy)
  • ČTVRTEK - 16:35 až 17:30 (děti 6. až 9. třídy)

kontaktní osoba: sr. Jitka Petříková, kdj.zbraslav@centrum.cz, tel: 257 921 731,

Přihlášky na náboženství budou od poloviny srpna připraveny v kostele na stolečku u vchodu. Přihlášku si můžete také stáhnout níže a vyplněnou ji předat kterékoli z našich sester či zaslat elektronicky. U dětí, které na náboženství chodily loni, stačí potvrdit mailem, že budou chodit na hodiny i nadále.

Jak bylo na výletě?

V sobotu 17. 6. jsme spolu s dětmi z náboženství podnikly celodenní výlet.  Pomáhali nám zkušení zálesáci, a cestu nám zpříjemňovali také jejich psi. Nechyběl bohatý program plný dobrodružství.

Výlet jsme zakončili v Liščím lomu nedaleko Malé Ameriky (smýšlené "poustevně otce Kalistose", který nám zde, kromě hlubokého odkazu svých myšlenek, nechal požehnané medailky i něco na zub).

udílení svátosti pomazání nemocných

V sobotu 11. 2. 2017 při bohoslužbě v 18:00 v naší klášterní kapli bude P. Jan Gerndt udílet potřebným svátost pomazání nemocných. Od 17:00 zde také bude pan farář k dispozici zájemcům o svátost smíření. Jste všichni srdečně zváni ke společné modlitbě za naše nemocné bratry a sestry. 

autor: Martina Řehořová
autor: Martina Řehořová

nově - sobotní mše sv. v našem klášteře

Od listopadu 2016 budou v našem klášteře pravidelné bohoslužby v 18:00 kromě čtvrtka, také 

každou sobotu. Při těchto bohoslužbách se bude brávat mešní formulář z následující neděle.

vyšel nový překlad autobiografických spisů

sv. Terezie z Lisieux

Rády bychom s vámi sdílely radost, že Karmelitánské nakladatelství vydalo nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie od Dítěte Ježíše - pod názvem:

"Příběh jedné duše".

Z francouzského originálu je přeložily Eva Jelínková a Klára Jirsová. Úvody, a veškerý poznámkový aparát napsal P. Pavel Pola OCD. Tento nový překlad podává věrnější obraz sv. Terezie i její spirituality než všechny dosavadní překlady, proto z něho také uvádíme citace na našich webových stránkách.

vzpomínka na Noc kostelů ... více najdete v naši fotogalerii 

Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše