VÍTEJTE!
Carmel of the Infant Jesus

"MÝM NEBEM BUDE ČINIT DOBŘE NA ZEMI"

A K T U A L I T Y

zbraslavské pašije

 V sobotu 14. 4. a rovněž v sobotu 21. 4. 2018 Vás jménem našich farníků srdečně zveme na tradiční představení "Zbraslavských lidových pašijí". Videopozvánku a více informací naleznete v přiložených souborech.

velikonočně...

pozvání k modlitbě za čínské křesťany


V něděli 25.3. 2018 od 14:00 do 17:00 vás zveme do našeho kláštera k tiché společné adoraci za situaci čínských křesťanů v ČR i za čínské křesťany celkově. Pro více informací o společných modlitbách na daný úmysl přikládáme internetový odkaz.

šatičky od karmelitek z osady Tou-sé-we poblíž Šanghaje.
šatičky od karmelitek z osady Tou-sé-we poblíž Šanghaje.

křížová cesta s dětmi


Zveme rodiny na pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti naší farnosti. Proběhne před pravidelnou bohoslužbou v neděli 11.3. 2018 od 10:30 v kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi. 

přejeme vám plodnou dobu postní

"Z počátku, když se asketa vzdálí ze světa, soustředí se jeho život především na první přikázání, na osobní pokání a vykazuje tak zdánlivě ´sobecký´ ráz. Později, když dosáhlo pokání jistého stupně a asketovy duše se dotkla milost, začne v něm působit Kristova láska, která se rozšíří na lidi a na celé lidstvo. Od té chvíle, i když přebývá na poušti a tělesnýma očima svět nevidí, vidí ho v Duchu svatém a hluboce prožívá utrpení světa..."                     

Archimandrita Sofronij (převzato z knihy Kateřiny Lachmanové)


Odkaz na karmelitánské postní duchovní cvičení s bratrem Vavřincem od Vzkříšení OCD: 

rekonstrukce se chýlí ke konci

Rekonstrukce našeho kláštera, kterou jsme začaly v lednu 2017, se konečně chýlí ke konci. Týkala se především podkrovní místnosti, kterou bychom rády zpřístupnily našim hostům, a s tím související stavby vnějšího schodiště z důvodů zachování klauzury, ale také opravy hydroizolace a drenáže kolem části budovy. Ještě zbývá několik detailů a především úprava interiéru. Všem upřímně děkujeme za jakoukoliv formu podpory a pomoci. Zde je odkaz na pár aktualizovaných fotografií k nahlédnutí. 

ekumenická bohoslužba


V rámci týdnu modliteb za jednotu křesťanů vás společně s našimi přáteli z ostatních křesťanských církví na Zbraslavi srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat v naší klášterní kapli v pondělí 22. 1. 2018 v 18:30 hod. Po ní bude následovat krátké posezení u čaje či vína v prostorách kláštera. 

výsledek misijního jarmarku 2017


Výtěžek letošního misijního jarmarku, který proběhl v rámci projektu "Děti pomáhají dětem", činí 12 500 Kč. Všem malým i velkým pomocníkům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do pomoci potřebným, stejně jako veškerým dárcům, patří náš velký dík! Zbytek misijních kalendářů a chňapek je za dobrovolný dar stále k dispozici v našem klášteře na stolečku před vstupem do kaple (koláče už nezbyly :)). Celý obnos bude zaslán na konto Papežských misijních děl.

1. 10. svátek sv. Terezie z Lisieux

Letos se svátek svaté Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, hlavní patronky naší kongregace, překrývá se slavením 26. neděle v mezidobí. Připojujeme proto alespoň podnětný článek P. Pavla Poly OCD (a pro lenivé čtenáře krátký citát z Tereziiných autobiografických spisů) jako kvalitní pomocný materiál k rozjímání.

"...to je moje modlitba, že prosím Ježíše, aby mě přitáhl do plamenů své lásky a spojil mě se sebou tak těsně, že by ve mně žil a jednal on sám."                                                                              

požehnání dětem do nového školního roku 2017/2018

V pondělí 4.9. 2017 zveme všechny děti naší farnosti na požehnání do nového školního roku, které proběhne v rámci mše svaté od 16:30 hodin, v kostele svatého Jakuba Staršího na Zbraslavském náměstí.

zveme Vaše děti  do našeho kláštera

na hodiny náboženství ve šk. roce 2017-2018


(Pravidelné hodiny dle rozvrhu budou od čtvrtka 21. 9.)

  • ČTVRTEK - 14:25 až 15:20 (děti 1. až 2. třídy)
  • ČTVRTEK - 15:30 až 16:25 (děti 3. až 5. třídy)
  • ČTVRTEK - 16:35 až 17:30 (děti 6. až 9. třídy)

kontaktní osoba: sr. Jitka Petříková, kdj.zbraslav@centrum.cz, tel: 257 921 731,

Přihlášky na náboženství budou od poloviny srpna připraveny v kostele na stolečku u vchodu. Přihlášku si můžete také stáhnout níže a vyplněnou ji předat kterékoli z našich sester či zaslat elektronicky. U dětí, které na náboženství chodily loni, stačí potvrdit mailem, že budou chodit na hodiny i nadále.

Jak bylo na výletě?

V sobotu 17. 6. jsme spolu s dětmi z náboženství podnikly celodenní výlet.  Pomáhali nám zkušení zálesáci, a cestu nám zpříjemňovali také jejich psi. Nechyběl bohatý program plný dobrodružství.

Výlet jsme zakončili v Liščím lomu nedaleko Malé Ameriky (smýšlené "poustevně otce Kalistose", který nám zde, kromě hlubokého odkazu svých myšlenek, nechal požehnané medailky i něco na zub).

udílení svátosti pomazání nemocných

V sobotu 11. 2. 2017 při bohoslužbě v 18:00 v naší klášterní kapli bude P. Jan Gerndt udílet potřebným svátost pomazání nemocných. Od 17:00 zde také bude pan farář k dispozici zájemcům o svátost smíření. Jste všichni srdečně zváni ke společné modlitbě za naše nemocné bratry a sestry. 

autor: Martina Řehořová
autor: Martina Řehořová

nově - sobotní mše sv. v našem klášteře

Od listopadu 2016 budou v našem klášteře pravidelné bohoslužby v 18:00 kromě čtvrtka, také 

každou sobotu. Při těchto bohoslužbách se bude brávat mešní formulář z následující neděle.

vyšel nový překlad autobiografických spisů

sv. Terezie z Lisieux

Rády bychom s vámi sdílely radost, že Karmelitánské nakladatelství vydalo nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie od Dítěte Ježíše - pod názvem:

"Příběh jedné duše".

Z francouzského originálu je přeložily Eva Jelínková a Klára Jirsová. Úvody, a veškerý poznámkový aparát napsal P. Pavel Pola OCD. Tento nový překlad podává věrnější obraz sv. Terezie i její spirituality než všechny dosavadní překlady, proto z něho také uvádíme citace na našich webových stránkách.

vzpomínka na Noc kostelů ... více najdete v naši fotogalerii 

Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše