VÍTEJTE!
Carmel of the Infant Jesus

"MÝM NEBEM BUDE ČINIT DOBŘE NA ZEMI"

A K T U A L I T Y

přejeme hluboké prožití doby postní

"Nehledej při modlitbě žádná zvláštní slova, nebeskému Otci se často zalíbí spíše prosté a jednoduché dětské broukání. Nesnaž se rozvláčně žvanit, abys nerozrušil svého ducha hledáním slov. Jedno celníkovo slovo obměkčilo Boha a jedno slovo víry spasilo lotra po pravici. Mnohomluvnost při modlitbě často odvádí ducha a činí jej roztržitým, zatímco stručnost jej soustřeďuje."                                            sv. Jan Klimak

karmelitánské exercicie pro 1. postní týden

modlitba a dialog na téma Mariánského sloupu


V rámci ekumenické biblické hodiny vás srdečně zveme na dialog v duchu smíření a odpuštění, týkající se obnovy i překážek obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Na toto setkání jsme pozvaly akademického sochaře Petra Váňu (autora kopie původní sochy Panny Marie od Jana Jiřího Bendla) a Mgr. Hanu Tonzarovou, Th.D. (přednostku Odboru pro ekumenu a vnější vztahy CČSH, jako zástupkyni strany vidící ve znovuobnovení sloupu závažné problémy). Tato společná diskuze a modlitba s prosbou o uzdravení ran z minulosti se bude konat ve středu 27. 2. 2019 od 19:00 ve společenské místnosti našeho kláštera (v podkroví).

farní Mikuláš 2018

Ve středu 5. 12.  2018 od 17:00 srdečně zveme děti naší farnosti na tradiční Mikulášskou besídku. Letos se nebude konat v našem klášteře, ale v Dětském domově Charlotty Masarykové. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

naše komunita - 25 let na Zbraslavi

V listopadu oslavila naše komunita dvacáté páté výročí příchodu sester naší kongregace na Zbraslav, k Pražskému Jezulátku a do České Republiky vůbec. Při této příležitosti jsme v sobotu 24. 11. spolu se sestrami z Polska a ze Slovenska, s bratry bosými karmelitány i s jinými přáteli a farníky ze Zbraslavi slavili společnou eucharistii, po níž následovalo agapé. Přikládáme pár fotek ke shlédnutí.

požehnání dětem do nového školního roku 2018/2019


V pondělí 3.9. 2018 zveme všechny děti naší farnosti na požehnání do nového školního roku, které proběhne v rámci mše svaté od 16:30 hodin, v kostele svatého Jakuba Staršího na Zbraslavském náměstí. 

hodiny náboženství ve školním roce 2018 - 2019

Hodiny se budou konat každý čtvrtek u nás v klášteře 

(Pravidelné hodiny dle rozvrhu budou od čtvrtka 13. 9.)

od 13:30 do 14:20 pro děti 1. třídy (případná varianta, závisející na počtu dětí, je v pondělí od 15:00 do 15:50)

od 14:25- 15:20 pro děti 2.-3. třídy 

od 15:30 - 16:25 pro děti 4. - 6. třídy

od 16:35 - 17:30 pro děti 7. - 9. třídy

kontaktní osoba: sr. Jitka Petříková, kdj.zbraslav@centrum.cz, tel: 257 921 731, 

Více podrobností najdete v přihlášce, které jsou k dispozici ve farním kostele na stolečku u vchodu. Přihlášku si můžete také stáhnout níže a vyplněnou ji předat kterékoli z našich sester či poslat poštou na naši adresu (viz. kontakt).

výlet na ostrov sv. Kiliána

V neděli 17.6. 2018 jsme spolu s dětmi a s týmem zkušených vodáků z Měchenic a Prachatic, kterému za celou výpravu vděčíme, podnikli výlet na kánoích na Ostrov sv. Kiliána u Davle. Kromě nevšedních zážitků na Vltavě a dojmů z nádherné přírody jsme se zábavnou formou seznamovali s životním stylem benediktinů, kteří na Ostrově pět století žili. Zbytky starobylého kláštera jsme řádně prozkoumali.  

"Malý Karmelitán"

Před třistadevadesáti lety (r. 1628) darovala Polyxena z Lobkowic bosým karmelitánům sošku Pražského Jezulátka. Právě k tomuto výročí věnovala symbolicky   naše komunita sošce malého Ježíška karmelitánský hábit. Konkrétní blízký vztah, vyjádřen prostřednictvím sdílení šatu, má v karmelitánské tradici svoje nezanedbatelné místo. Prorok Eliáš, považovaný za nepřímého zakladatele řádu, předal při svém přechodu do nebe svému žáku Elizeovi vlastní plášť. Členové karmelitánské rodiny vnímají škapulíř (část hábitu, který byl původně zástěrou, a který dle tradice dostal nový význam při setkání sv. Šimona Stocka s Pannou Marií), jako znak zvláštního bratrského či sesterského spojení s Matkou Boží. Právě v tomto duchu jsme také my darovaly Jezulátku karmelitánský hábit, jako výraz touhy po sjednocení s Tím, kterého soška zobrazuje, a jako odpověď na Jeho dar vtělení i povolání na Karmel. 

- Přikládáme krátké video ke shlédnutí.

pozvání k modlitbě za čínské křesťany


V něděli 25.3. 2018 od 14:00 do 17:00 vás zveme do našeho kláštera k tiché společné adoraci za situaci čínských křesťanů v ČR i za čínské křesťany celkově. Pro více informací o společných modlitbách na daný úmysl přikládáme internetový odkaz.

křížová cesta s dětmi


Zveme rodiny na pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti naší farnosti. Proběhne před pravidelnou bohoslužbou v neděli 11.3. 2018 od 10:30 v kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi. 

ekumenická bohoslužba


V rámci týdnu modliteb za jednotu křesťanů vás společně s našimi přáteli z ostatních křesťanských církví na Zbraslavi srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat v naší klášterní kapli v pondělí 22. 1. 2018 v 18:30 hod. Po ní bude následovat krátké posezení u čaje či vína v prostorách kláštera. 

výsledek misijního jarmarku 2017


Výtěžek letošního misijního jarmarku, který proběhl v rámci projektu "Děti pomáhají dětem", činí 12 500 Kč. Všem malým i velkým pomocníkům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do pomoci potřebným, stejně jako veškerým dárcům, patří náš velký dík! Zbytek misijních kalendářů a chňapek je za dobrovolný dar stále k dispozici v našem klášteře na stolečku před vstupem do kaple (koláče už nezbyly :)). Celý obnos bude zaslán na konto Papežských misijních děl.

Jak bylo na výletě?

V sobotu 17. 6. jsme spolu s dětmi z náboženství podnikly celodenní výlet.  Pomáhali nám zkušení zálesáci, a cestu nám zpříjemňovali také jejich psi. Nechyběl bohatý program plný dobrodružství.

Výlet jsme zakončili v Liščím lomu nedaleko Malé Ameriky (smýšlené "poustevně otce Kalistose", který nám zde, kromě hlubokého odkazu svých myšlenek, nechal požehnané medailky i něco na zub).

udílení svátosti pomazání nemocných

V sobotu 11. 2. 2017 při bohoslužbě v 18:00 v naší klášterní kapli bude P. Jan Gerndt udílet potřebným svátost pomazání nemocných. Od 17:00 zde také bude pan farář k dispozici zájemcům o svátost smíření. Jste všichni srdečně zváni ke společné modlitbě za naše nemocné bratry a sestry. 

autor: Martina Řehořová
autor: Martina Řehořová

vyšel nový překlad autobiografických spisů

sv. Terezie z Lisieux

Rády bychom s vámi sdílely radost, že Karmelitánské nakladatelství vydalo nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie od Dítěte Ježíše - pod názvem:

"Příběh jedné duše".

Z francouzského originálu je přeložily Eva Jelínková a Klára Jirsová. Úvody, a veškerý poznámkový aparát napsal P. Pavel Pola OCD. Tento nový překlad podává věrnější obraz sv. Terezie i její spirituality než všechny dosavadní překlady, proto z něho také uvádíme citace na našich webových stránkách.

vzpomínka na Noc kostelů ... více najdete v naši fotogalerii 

Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše