SV. TEREZIE Z AVILY

svatá Terezie od Ježíše (1515 - 1582)


Teresa de Cepeda y Ahumada se narodila 28. března roku 1515, jako páté dítě z dvanácti a druhá ze tří dcer Alonsa Sancheze de Cepeda a Beatriz de Ahumada, jenž však nebyla matkou nejstarších dvou dětí. Tato temperamentní a veselá Kastilanka ze šlechtické rodiny, byla v širokém okolí známá svou krásou, odvahou i hrdostí. Většinu času trávila obklopena svými bratry, bratranci a družkami. Po smrti své matky roku 1528 byla mladá Terezie dána na výchovu do kláštera sester augustiniánek. Po roce a půl se však z důvodu těžké nemoci vrátila do rodného domu (srov. Ž 2,6).

Ovlivněna příkladem ctnostného života tamějších řeholnic a především svého strýce Pedra, díky kterému začala číst knihy o modlitbě, se v roce 1535 sama rozhodla vstoupit do kláštera Vtělení v Avile, jenž patřil řádu umírněných karmelitek (srov. Ž 3). Právě ve zmíněném klášteře prožila roku 1554 své zásadní obrácení před zobrazením zbičovaného Krista (srov. Ž 9,1nn). Obdařena mystickými milostmi začala o osm let později s pomocí hrstky řeholnic z Vtělení dílo reformy svého řádu, když založila v Avile nejprve klášter svatého Josefa, v němž se mělo žít podle prvotní karmelitánské řehole (srov. Ž 32; 33). Brzy poté začala psát na příkaz svých zpovědníků Knihu života a postupně i další spisy, pojednávající především o modlitbě i o milostech, které jí Pán udělil a zahrnující praktické rady nejen svým duchovním dcerám.

V letech 1567 - 1582 pak navzdory nesčetným překážkám ze strany civilních, církevních i řádových představitelů založila na území Španělska dalších čtrnáct klášterů bosých karmelitek a založením prvních dvou klášterů bosých karmelitánů podnítila obnovu rovněž mužské větve řádu (srov. Z 13; 17). Zemřela v pověsti svatosti dne 15. října 1582 v Albě de Tormes, kde je dodnes pochováno její tělo. Roku 1622 byla papežem Řehořem XV. kanonizována a v roce 1970 ji papež Pavel VI. prohlásil za učitelku církve. Další díla sv. Terezie od Ježíše: Cesta dokonalosti, Kniha zakládání, Nad Velepísní, Vnitřní hrad, Dopisy, Poezie.