APOŠTOLÁT

Náš apoštolát má vyrůstat z vnitřní modlitby a spontánně k ní opět směřovat. Naším úkolem je šířit spiritualitu Karmelu a duchovního dětství, vydávat svědectví důvěrného, radostného, prostého a spontánního vztahu k milosrdnému Bohu Otci a zbavovat tak lidi strachu z vlastní slabosti a z Boha, tam, kde se právě nacházíme. Aniž bychom podceňovaly námahu spojenou s hledáním nových forem hlásání evangelia a služby lásky, věříme, že náš apoštolát bude plodný do té míry, do jaké budeme schopny prožívat tento nadpřirozený dar, který nám byl dán. Zmíněné umění se pak, jak doufáme, odrazí i ve veškeré naší činnosti.

V souladu s charismatem sestry naší kongregace:

 • Provozují exerciční domy
 • Zakládají kroužky pro zanedbané děti
 • Provozují Mateřské školky
 • Angažují se na misiích v rozličné charitativní práci
 • Pracují jako: katechetky, pastorační asistentky, kostelnice
 • Mohou provozovat dětské domovy nebo v nich vypomáhat

MISIE V AFRICE

"Misionář je poháněn "horlivostí pro duše", která je z jeho strany inspirována láskou Kristovou, jež se projevuje pozorností, něžností, soucitem, dobrotou, ochotou a zájmem o problémy lidí. ... Misionář je člověkem lásky: aby mohl každému bratru hlásat, že Bůh ho miluje a že on sám může milovat, musí misionář svoji lásku dokázat tím, že dá svůj život za bližního."                      (Redemptoris missio 89)


"Světice milosrdné lásky", patronka naší kongregace svatá Terezie z Lisieux, je také patronkou misií. Proto karmelitky Dítěte Ježíše odpovídají na Kristovo "přikázání lásky" (J 15,16-17) také apoštolskou činností v zemích "třetího světa".

Sestry působí:


 • v Burundi (v Musongati, v Gasura, v Gakome, v Gitega)
 • v Kamerunu (v Dimako)
 • ve Rwandě (v Rugango)

Shodně s naším charismatem misionářky soluží:


 • v pastoraci - příprava na křest dětí i dospělých
 • pečují o nemocné

- Centrum zdraví v Musongati a v Gitega

- Centrum výživy pro děti v Gitega

- Ambulance v Sovu a Dimako

 • v charitativní práci a v "Adopci srdce" (na všech místech působení)
 • pečují o rozvoj osobnosti

- Mateřská škola v Gitega a v Dimako

- Základní škola v Dimako

- Odborná škola šití v Musongati, Gakome a Gitega