HISTORICKÝ PŘEHLED

letmo v pár bodech

• 9. stol. př. Kr. - žil na hoře Karmel prorok Eliáš.

• 5. stol. po Kr. - na horském pásmu Karmelu se usadili byzantští poustevníci.

• 12. stol. po Kr. - na tuto tradici navázali jednotliví členové křižáckých výprav.

• 1206 - 1214 - sv. Albert Jeruzalémský (místní patriarcha) sestavuje pro poustevníky žijící na Karmelu prvotní reguli.

• R. 1226 - papež Honorius III. potvrdil prvotní reguli řádu.

• R. 1247 - papež Inocenc IV. schválil revidovanou reguli.

• R. 1283 - přesídlili poustevníci ze Svaté země do Evropy, kvůli četným nájezdům Turků. Se změnou prostředí se váže i jistá změna dosavadního charakteru řádu z poustevnického na poustevnicko-apoštolský.

• R. 1251 - sv. Šimonu Stockovi (generálnímu představenému řádu) se podle tradice zjevila z 15. na 16. července Panna Maria a přislíbila celému řádu zvláštní ochranu, jejímž znakem je karmelitánský škapulíř (část karmelitánského hábitu, který původně sloužil jako zástěra).

• R. 1452 - na žádost bl. Jana Soretha je založena papežem Mikulášem V. ženská větev řádu.

• R. 1476 - na žádost bl. Jana Soretha je potvrzen papežem Sixtem IV. tzv. Třetí karmelitánský řád (pro laiky).

• R. 1562 - zakládá sv. Terezie od Ježíše (z Avily) první ženský klášter karmelitánské reformy. Tím vzniká vedle komunit původního řádu tzv. "bosý" (neboli reformovaný) Karmel.

R. 1568 - zakládá sv. Terezie od Ježíše spolu se sv. Janem od Kříže mužskou větev bosého karmelu.

• R. 1593 - papež Klement VIII. právně schválil nezávislost reformovaných struktur řádu od struktur původní řehole.