vánoční program pro 4.-5. třídu

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

SVÍTILO I PŘEMYSLOVCŮM

základní informace  o  programu


Program je motivován cestou do Betléma, symbolem světla a šířením zpráv o tom, co se událo a povídalo před narozením Ježíše v Betlémě. Jeho cílem je hlubší seznámení dětí s vánočním příběhem o narození Ježíše, adventními a vánočními křesťanskými zvyky. Žáci přemýšlejí o tom, jaké je pro ně osobně největší tajemství Vánoc i o tom, že lidé potřebují ke svému životu světlo, jinak by na naší planetě nemohl existovat život. Na základě biblického vánočního příběhu se vyjadřují k významu mezilidských vztahů v rodině pro radostné prožití vánočních svátků. Žáci se zamýšlejí nad tím, jaké jsou typické viditelné a neviditelné věci pro vánoční svátky. Objevují, že potřebují mít někoho blízkého, koho mohou obdarovat, kdo jim rád pomůže a s kým mohou trávit alespoň nějaký čas, a že poselství Vánočních svátků je platné napříč dějinami.  

Anotace v návaznosti na RVP:

místo a čas realizace programu

  • Období: Od 28. listopadu do 22. prosince 2022
  • Čas: Délka tohoto vánočního programu je cca 1,5-2 hodiny.                  
  • Místo: Programy budou probíhat 
  •  V kostele Sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi na adrese:             U Národní galerie 472, Praha-Zbraslav, 156 00.
  • Cílová skupina: děti 4.-5. třídy ZŠ,                                         jiné skupiny (oddíly, kroužky atd.) dětí odpovídajícího věku.

objednávka programu

Ozveme se vám e-mailem nebo na telefonní číslo a domluvíme s vámi termín.

Programy jsou zdarma (podporovány z dotačních zdrojů MŠMT a MČ Praha - Zbraslav).

Probíhají přednostně v pondělky a středy, datum a hodina dle domluvy.

Kontaktní osoby: sestry karmelitky Mgr. Jitka Petříková a Mgr. Anna Szymanowicz.