PROGRAMY PRO ŠKOLY

PROJEKT AULA REGIA

Druhy programů

Na programy se přihlašuje prostřednictvím elektronických formulářů, které naleznete po rozkliknutí příslušného druhu programu ve spodní části dané webové stránky.

Je možné kontaktovat nás i telefonicky na číslech: 732 378 204 nebo 732 202 515 

za programy se neplatí žádný poplatek

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory EU/NPO/MK a MČ Praha - Zbraslav

střípky ze zpětné vazby

od března 2022 do konce roku 2023 jsme zrealizovali 83 programů, 

kterých se zúčastnilo 1 621 dětí z dvanácti různých základních škol.  

Napsali o nás:

ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav: 

"Viděli jsme zajímavá zákoutí kostela. Děti si odnesly spoustu zajímavých informací i zážitků." (program Síň královská...)

"Děkuji za možnost navštívit kostel - není to obvyklé a děti tu možnost nemají. Proto je bezvadné, že jste tento program připravili. Celý pořad byl pro děti moc hezky připravený. Kombinace různých metod, způsobů seznamování s vánočním příběhem." (program Půjdem spolu do Betléma)

"Ve škole nás čeká projekt "Velikonoce", v němž využijeme nově získané poznatky. Práci hodnotím jako skvěle připravenou, promyšlenou. Potěšil mě zájem dětí a jejich vědomosti o Velikonocích a jejich tradicích." (program Velikonoční příběh...)

ZŠ Praha -Radotín: 

"Výborné, srozumitelné pojetí české historie, zapojení všech dětí do různých činností, střídání činností." (program Aula Regia...)

"Na zákládě vánočního programu jsme volili i program velikonoční." (program Velikonoční příběh...)

"Nenásilným způsobem seznamujete děti s biblickým příběhem, ze kterého vybíráte témata, která jsou pro děti důležitá, jsou jim blízká..." (program Velikonoční příběh...)

"Pohlazení - více takových pořadů." (program Betlémské světlo... ) 

ZŠ Jeden strom - Černošice:

"Považuji za přínosné to, že program probíhá přímo v kostele. Pro některé děti je to nová zkušenost." (program Půjdem spolu do Betléma)

ZŠ Písnická, Praha - Kamýk: 

"Vynikající práce, vstřícný a milý přístup k dětem, zajímavý interaktivní program. Děti se dozvěděly spoustu nových informací nejen z duchovní oblasti." (program Aula Regia...)

CMcZŠ Lerchova, Brno: 

"Projekt úžasně doplnil náš program " Po stopách Karla IV.". Děti získaly ucelenou představu o Přemyslovcích." (program Aula Regia...)

ZŠ Na dlouhém lánu, Praha 6 (program Montessori): 

"S programem jsme byli velmi spokojeni, dětem se líbil, byly zaujaté jednotlivými aktivitami po celou dobu. Žáci také zjistily řadu nových informací formou vlastního prožitku (...). Ve srovnání s jinými programy pro děti, které během roku máme možnost navštívit, bych ho hodnotila jako výrazně nadprůměrný. O programu jsem informovala kolegyně a vřele jsem ho doporučila." (program Velikonoční příběh...)pro učitele

Přihlašovací formuláře, anotace, pozvánky (letáky) a evaluační dotazníky 
jsou přiloženy na webové stránce příslušného programu.

Inspirováno projektem "Kostel v naší obci" Katechetického a pedagogického centra Biskupství ostravsko-opavského.

batůžkový projekt pro školy

V rámci hnutí Mary´s meals jsme zapojeny také do projektu, který pomáhá chudým školákům. Mnoho dětí nemá základní učební pomůcky jako tužky a sešity.

Darujte batůžek s věcmi, které d​ě​ti potřebují, a usnadn​ě​te jim učení. Pro mnoho z nich bude batůžek od Mary's Meals prvním dárkem v životě. Jsme jedním z dvou míst v Praze, kam můžete připravené batůžky pro školáky přinést.  

Doba předání batůžků je možná po předchozí domluvě telefonicky nebo mailem.

kontaktní osoba: sr. Anastazja (Anna) Szymanowicz

tel: 732 202 515 kdj.zbraslav@centrum.cz

Více informací najdete na: