PROGRAMY PRO ŠKOLY

PROJEKT AULA REGIA

pro učitele

Přihlašovací formuláře, anotace, pozvánky (letáky) a evaluační dotazníky 
jsou přiloženy na webové stránce příslušného programu.

Inspirováno projektem "Kostel v naší obci" Katechetického a pedagogického centra Biskupství ostravsko-opavského.