PROGRAMY PRO ŠKOLY

PROJEKT AULA REGIA

střípky ze zpětné vazby

od března 2022 do konce června 2023 jsme zrealizovali 56 programů, 

kterých se zúčastnilo 1 106 dětí z devíti základních škol.  

Napsali o nás:

ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav: 

"Viděli jsme zajímavá zákoutí kostela. Děti si odnesly spoustu zajímavých informací i zážitků." (program Síň královská...)

"Děkuji za možnost navštívit kostel - není to obvyklé a děti tu možnost nemají. Proto je bezvadné, že jste tento program připravili. Celý pořad byl pro děti moc hezky připravený. Kombinace různých metod, způsobů seznamování s vánočním příběhem." (program Půjdem spolu do Betléma)

"Ve škole nás čeká projekt "Velikonoce", v němž využijeme nově získané poznatky. Práci hodnotím jako skvěle připravenou, promyšlenou. Potěšil mě zájem dětí a jejich vědomosti o Velikonocích a jejich tradicích." (program Velikonoční příběh...)

ZŠ Praha -Radotín: 

"Výborné, srozumitelné pojetí české historie, zapojení všech dětí do různých činností, střídání činností." (program Aula Regia...)

"Na zákládě vánočního programu jsme volili i program velikonoční." (program Velikonoční příběh...)

"Nenásilným způsobem seznamujete děti s biblickým příběhem, ze kterého vybíráte témata, která jsou pro děti důležitá, jsou jim blízká..." (program Velikonoční příběh...)

"Pohlazení - více takových pořadů." (program Betlémské světlo... ) 

ZŠ Jeden strom - Černošice:

"Považuji za přínosné to, že program probíhá přímo v kostele. Pro některé děti je to nová zkušenost." (program Půjdem spolu do Betléma)

ZŠ Písnická, Praha - Kamýk: 

"Vynikající práce, vstřícný a milý přístup k dětem, zajímavý interaktivní program. Děti se dozvěděly spoustu nových informací nejen z duchovní oblasti." (program Aula Regia...)

CMcZŠ Lerchova, Brno: 

"Projekt úžasně doplnil náš program " Po stopách Karla IV.". Děti získaly ucelenou představu o Přemyslovcích." (program Aula Regia...)

ZŠ Na dlouhém lánu, Praha 6 (program Montessori): 

"S programem jsme byli velmi spokojeni, dětem se líbil, byly zaujaté jednotlivými aktivitami po celou dobu. Žáci také zjistily řadu nových informací formou vlastního prožitku (...). Ve srovnání s jinými programy pro děti, které během roku máme možnost navštívit, bych ho hodnotila jako výrazně nadprůměrný. O programu jsem informovala kolegyně a vřele jsem ho doporučila." (program Velikonoční příběh...)pro učitele

Přihlašovací formuláře, anotace, pozvánky (letáky) a evaluační dotazníky 
jsou přiloženy na webové stránce příslušného programu.

Inspirováno projektem "Kostel v naší obci" Katechetického a pedagogického centra Biskupství ostravsko-opavského.

batůžkový projekt pro školy

V rámci hnutí Mary´s meals jsme zapojeny také do projektu, který pomáhá chudým školákům. Mnoho dětí nemá základní učební pomůcky jako tužky a sešity.

Darujte batůžek s věcmi, které d​ě​ti potřebují, a usnadn​ě​te jim učení. Pro mnoho z nich bude batůžek od Mary's Meals prvním dárkem v životě. Jsme jedním z dvou míst v Praze, kam můžete připravené batůžky pro školáky přinést.  

Doba předání batůžků je možná po předchozí domluvě telefonicky nebo mailem.

kontaktní osoba: sr. Anastazja (Anna) Szymanowicz

tel: 732 202 515 kdj.zbraslav@centrum.cz

Více informací najdete na: