NA NÁBOŽKO

co říka naše víra ...dětem

hodiny římskokatolického náboženství pro děti 

ve šk. roce 2018 - 2019 

Hodiny se konají v klášteře sester Karmelitek Dítěte Ježíše na Zbraslavi, ul Karla Michala 50.

   (Pravidelné hodiny dle rozvrhu budou od čtvrtka 13. 9.)

  • ČTVRTEK -13:30 až 14:20 (děti 1. třídy)(případná varianta, závisející na počtu dětí, je v pondělí od 15:00 do 15:50) 
  • ČTVRTEK - 14:25 až 15:20 (děti 2. až 3. třídy)
  • (v rámci této skupinky bude probíhat také příprava na 1. svaté přijímání) 
  • ČTVRTEK - 15:30 až 16:25 (děti 4. až 6. třídy)
  • ČTVRTEK - 16:35 až 17:30 (děti 7. až 9. třídy)

kontaktní osoba: sr. Jitka Petříková, kdj.zbraslav@centrum.cz, tel: 257 921 731,

Více podrobností najdete v přihlášce, které jsou k dispozici ve farním kostele na stolečku u vchodu. Přihlášku si můžete také stáhnout níže a vyplněnou ji předat kterékoli z našich sester či poslat poštou na naši adresu (viz. kontakt).

misijní klubko - "Plameňáci"

V rámci náboženství se děti snaží modlitbou a tvořivostí pomáhat chudým vrstevníkům třetího světa. Od roku 2008 je skupinka dětí, která chodí do našeho kláštera na hodiny náboženství, registrovaná u Papežských misijních děl jeko misijní klubko č. 96 s názvem "Plameňáci". Každoročně pořádáme misijní sbírku formou misijního jarmarku či nabízíme farníkům misijní koláč.