NA NÁBOŽKO

co říka naše víra ...dětem

hodiny římskokatolického náboženství pro děti 

ve šk. roce 2023/2024

Hodiny se konají v klášteře sester Karmelitek Dítěte Ježíše v Praze na Zbraslavi, 

ul. Karla Michala 50.

 (Pravidelné hodiny dle rozvrhu budou od čtvrtka 14.9. 2023)


»každý čtvrtek:

od 15:30 – 16:25 pro děti druhého stupně ZŠ

od 16:30– 17:25 pro děti prvního stupně ZŠ

»příprava na první svaté přijímání dle domluvy


přihlášku si můžete stáhnout níže:

Kontaktní osoba: sr. Jitka Petříková, kdj.zbraslav@centrum.cz, tel: 257 921 731.

Více podrobností najdete v přihlášce. Přihlášky budou od září k dispozici také ve farním kostele na stolečku u vchodu. Vyplněnou přihlášku můžete předat kterékoli z našich sester nebo ji poslat naskenovanou emailem či poštou na naši adresu (viz. kontakt).

misijní klubko - "Plameňáci"

V rámci náboženství se děti snaží modlitbou a tvořivostí pomáhat chudým vrstevníkům třetího světa. Od roku 2008 je skupinka dětí, která chodí do našeho kláštera na hodiny náboženství, registrovaná u Papežských misijních děl jeko misijní klubko č. 96 s názvem "Plameňáci". Každoročně pořádáme misijní sbírku formou misijního jarmarku či nabízíme farníkům misijní koláč.