NA NÁBOŽKO

co říka naše víra ...dětem

hodiny římskokatolického náboženství pro děti 

ve šk. roce 2022 - 2023

Hodiny se konají v klášteře sester Karmelitek Dítěte Ježíše na Zbraslavi, ul Karla Michala 50.

 (Pravidelné hodiny dle rozvrhu budou každý čtvrtek od 8. 9.)

Hodiny se budou konat u nás v klášteře.

  • čtvrtek - od 15:30 - 16:25 pro děti od 5. třídy výš
  • čtvrtek - od 16:35 - 17:25 pro děti 1. - 4. třídy
  • příprava na první svaté přijímání dle domluvy (pravděpodobně proběhne v rámci hodin pro děti mladšího školního věku)

kontaktní osoba: sr. Jitka Petříková, kdj.zbraslav@centrum.cz, tel: 257 921 731.

Více podrobností najdete v přihlášce, které budou od září k dispozici ve farním kostele na stolečku u vchodu. Přihlášku si můžete také stáhnout níže a vyplněnou ji předat kterékoli z našich sester či poslat poštou na naši adresu (viz. kontakt).

misijní klubko - "Plameňáci"

V rámci náboženství se děti snaží modlitbou a tvořivostí pomáhat chudým vrstevníkům třetího světa. Od roku 2008 je skupinka dětí, která chodí do našeho kláštera na hodiny náboženství, registrovaná u Papežských misijních děl jeko misijní klubko č. 96 s názvem "Plameňáci". Každoročně pořádáme misijní sbírku formou misijního jarmarku či nabízíme farníkům misijní koláč.