OCHRANA NEZLETILÝCH

Ochrana  dětí a zranitelných

Zásady ochrany nezletilých a zranitelných v klášteře a dílech Kongregace karmelitek Dítěte Ježíše jsou formulovány v metodice níže:

Jedním z poslání nás sester karmelitek Dítěte Ježíše je napomáhat prostřednictvím výchovy a vzdělání k celostnímu rozvoji dětí a mládeže. Naše stanovy popisují naše poslání jako "službu bližním, zvláště těm nejmenším".

Věříme, že každé dítě a mladý člověk má jedinečnou, nepodmíněnou hodnotu, nezávislou na jeho schopnostech a výkonech. Jsme přesvědčeni, že každému z nás je tato hodnota darována Bohem. Jako karmelitky Dítěte Ježíše chceme dětem a nezletilým pomáhat tuto hodnotu objevit a rozvíjet. Proto vytváříme takové prostředí, ve kterém se mohou v bezpečí a důvěře rozvíjet k naplněnému lidství, dokáží zvládat své křehkosti a dobře s nimi zacházet.

SOS pomoc

Pokud chcete o situaci hovořit s odborníky, potřebujete si vše ujasnit a v situaci se zorientovat ještě dříve, než ji oznámíte, můžete využít např. tyto organizace:

Linka důvěry Dětského krizového centra

linka důvěry je určena pro děti i dospělé osoby

telefon: 241 484 149 (nonstop)

chat: www.elinka.iporadna.cz

skype: ld_dkc

Bílý kruh bezpečí

poskytuje přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů

telefon: 257 317 110 (nonstop)