program pro 1.-3. třídu

SÍŇ KRÁLOVSKÁ

ANEB KOSTEL NEJEN ELIŠKY

základní informace o programu

V programu se prolínají dvě roviny. Děti pomocí hádanek a připravených pomůcek pod vedením lektorů postupně objevují prostor kostela, a přirozeným způsobem se tak seznamují s významem jednotlivých součástí jeho vybavení i lidmi, kteří se o něj v současnosti starají. Mají možnost se zamýšlet nad hlubšími tématy, jako je například pomoc potřebným nebo důležitost společenství. Program je však také výrazně zaměřený na seznámení s existencí rodu Přemyslovců a jmény Václava II., Elišky Přemyslovny a Karla IV., kteří jsou s kostelem na Zbraslavi nerozlučně spjati. Lektoři v programu využívají různé smyslové vjemy a aktivity, které vedou k zamyšlení nad tématy křesťanství a dědictví našich předků.

Anotace s vazbou na RVP:

místo a čas realizace programu

  • Období: Od 4. září 2023 do 30. června 2024
  • Čas: Délka programu je cca 2 hodiny.
  • Místo: Programy budou probíhat
  • V kostele Sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi na adrese: U Národní galerie 472, Praha-Zbraslav, 156 00.
  • Cílová skupina: děti 1.-3. třídy ZŠ, případ. jiné skupiny (oddíly, kroužky atd.) dětí odpovídajícího věku.
  • Počet žáků: jedna třída (nebo max. 30 dětí)
  • Jak se do kostela na Zbraslavi dostanete:  
  • Metrem B (žlutá trasa) nebo tramvají č. 12, 20, 5 dojedete na Smíchovské nádraží. 
  • Na Smíchovském nádraží přestoupíte na jeden z uvedených autobusů: č. 241 (směr Lipence), č. 129 (směr Baně), č. 318 (směr Jíloviště) a vystoupíte na stanici s názvem Zbraslavské náměstí. Půjdete ve směru Zbraslavské lékárny a zahnete doprava (pozor na odbočce není chodník), projdete branou zámeckého parku.  Kostel je v areálu Zbraslavského zámku. 

objednávka programu 

Ozveme se vám e-mailem nebo na telefonní číslo a domluvíme s vámi termín.

Programy jsou zdarma 

(Finančně podporovány z dotačních zdrojů Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím 

Ministerstva kultury ČR a MČ Praha - Zbraslav.)

 Probíhají přednostně v pondělky a středy, datum a hodina (případně jiný den) dle domluvy.

Kontaktní osoby: sestry karmelitky Mgr. Jitka Petříková a Mgr. Anna Szymanowicz.