SÍŇ KRÁLOVSKÁ

PROGRAM PRO 1.-3. TŘÍDU

základní informace o programu

V programu se prolínají dvě roviny. Děti pomocí hádanek a připravených pomůcek pod vedením lektorů postupně objevují prostor kostela, a přirozeným způsobem se tak seznamují s významem jednotlivých součástí jeho vybavení i lidmi, kteří se o něj v současnosti starají. Mají možnost se zamýšlet nad hlubšími tématy, jako je například pomoc potřebným nebo důležitost společenství. Program je však také výrazně zaměřený na seznámení s existencí rodu Přemyslovců a jmény Václava II., Elišky Přemyslovny a Karla IV., kteří jsou s kostelem na Zbraslavi nerozlučně spjati. Lektoři v programu využívají různé smyslové vjemy a aktivity, které vedou k zamyšlení nad tématy křesťanství a dědictví našich předků.

Anotace s vazbou na RVP:

místo a čas realizace programu

  • Období: Od 1. března do 22. prosince 2022
  • Čas: Délka programu je cca 1,5-2 hodiny.
  • Místo: Programy budou probíhat
  • V kostele Sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi na adrese: U Národní galerie 472, Praha-Zbraslav, 156 00.
  • Cílová skupina: děti 1.-3. třídy ZŠ, případ. mateřské školy,   jiné skupiny (oddíly, kroužky atd.) dětí odpovídajícího věku.

objednávka programu 

Ozveme se vám e-mailem nebo na telefonní číslo a domluvíme s vámi termín.

Programy jsou zdarma (podporovány z dotačních zdrojů MŠMT a MČ Praha - Zbraslav).

Probíhají přednostně v pondělky a středy, datum a hodina (případně jiný den) dle domluvy.

Kontaktní osoby: sestry karmelitky Mgr. Jitka Petříková a Mgr. Anna Szymanowicz.