vánoční program pro 1.-3. třídu

PŮJDEM SPOLU...

DO BETLÉMA

základní informace o programu

Cílem programu je  hlubší seznámení dětí s vánočním příběhem o narození Ježíše Krista i s adventními a vánočními motivy a křesťanskými zvyky. Program je koncipován jako putování dětí do Betléma. Lektoři žáky provázejí pomocí obrazových pomůcek znázorňujících Marii a Josefa. Hvězdy žákům postupně vyprávějí "co zahlédly v Nazaretě i v Betlémě a co všechno Maria s Josefem zažili". Prostřednictvím známých koled děti postupně objevují poselství Vánoc a společně v něm nalézají zprávu o míru, přátelství a lásce. Dostanou příležitost zamyslet se nad potřebami druhých lidí a tím, co mohou samy pro druhé udělat. Součástí programu je zamyšlení se nad materiálními a nemateriálními dary a potřebami různých lidí. 

Anotace programu s vazbou na RVP:

místo a čas realizace programu

  • Období: Od 27. listopadu do 22. prosince 2023
  • Čas: Délka programu je cca 1 hodinu.
  • Místo - Programy budou probíhat: 
  •  V kostele Sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi na adrese: U Národní galerie 472, Praha-Zbraslav, 156 00.
  • Cílová skupina: děti 1-3 třídy ZŠ, mateřské školy,              jiné skupiny (oddíly, kroužky atd.) dětí odpovídajícího věku.
  • Počet žáků: jedna třída (nebo max. 30 dětí)
  • Jak se do kostela na Zbraslavi dostanete:
  • Metrem B (žlutá trasa) nebo tramvají č. 12, 20, 5 dojedete na Smíchovské nádraží.
  • Na Smíchovském nádraží přestoupíte na jeden z uvedených autobusů: č. 241 (směr Lipence), č. 129 (směr Baně), č. 318 (směr Jíloviště) a vystoupíte na stanici s názvem Zbraslavské náměstí. Půjdete ve směru Zbraslavské lékárny a zahnete doprava (pozor na odbočce není chodník), projdete branou zámeckého parku. Kostel je v areálu Zbraslavského zámku. 

objednávka programu

Ozveme se vám e-mailem nebo na telefonní číslo a domluvíme s vámi termín.

Programy budou zdarma 

(Finančně podporovány z dotačních zdrojů Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím 

Ministerstva kultury ČR a MČ Praha - Zbraslav.)

Probíhají na Zbraslavi přednostně v pondělky a středy, 

konkrétní datum a hodina dle domluvy.

Kontaktní osoby: sestry karmelitky Mgr. Jitka Petříková a Mgr. Anna Szymanowicz.