vánoční program pro 1.-3. třídu

PŮJDEM SPOLU...

DO BETLÉMA

základní informace o programu

Cílem programu je  hlubší seznámení dětí s vánočním příběhem o narození Ježíše Krista i s adventními a vánočními motivy a křesťanskými zvyky. Program je koncipován jako putování dětí do Betléma. Lektoři žáky provázejí pomocí obrazových pomůcek znázorňujících Marii a Josefa. Maria a Josef žákům postupně vyprávějí "co zažili cestou do Betléma a v Betlémě". Prostřednictvím známých koled děti postupně objevují poselství Vánoc a společně v něm nalézají zprávu o míru, přátelství a lásce. Dostanou příležitost zamyslet se nad potřebami druhých lidí a tím, co mohou samy pro druhé udělat. Součástí programu je zamyšlení se nad materiálními a nemateriálními dary a potřebami různých lidí. 

Anotace programu s vazbou na RVP:

místo a čas realizace programu

  • Období: Od 28. listopadu do 22. prosince 2022
  • Čas: Délka programu je cca 1,5-2 hodiny.
  • Místo - Programy budou probíhat: 
  •  V kostele Sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi na adrese: U Národní galerie 472, Praha-Zbraslav, 156 00.
  • V kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném na adrese:

    Klášter Řádu bosých karmelitánů, Hlaváčkovo náměstí 221, Slaný 274 01. 

  • Cílová skupina: děti 1-3 třídy ZŠ, mateřské školy,              jiné skupiny (oddíly, kroužky atd.) dětí odpovídajícího věku.

objednávka programu

Ozveme se vám e-mailem nebo na telefonní číslo a domluvíme s vámi termín.

Programy jsou zdarma (podporovány z dotačních zdrojů MŠMT a MČ Praha - Zbraslav).

Probíhají na Zbraslavi přednostně v pondělky a středy, ve Slaném dle domluvy,

konkrétní datum a hodina dle domluvy.

Kontaktní osoby: sestry karmelitky Mgr. Jitka Petříková a Mgr. Anna Szymanowicz.