SV. TEREZIE Z LISIEUX

svatá Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, křestním jménem Marie Františka Terezie, se narodila 2. ledna 1873 v Alençonu v severozápadní Francii, jako deváté dítě svatých Ludvíka a Zélie Martinových. Vyrůstala v láskyplném prostředí rodičů a čtyř starších sester (další čtyři sourozenci zemřeli v útlém věku). Když měla tři a půl roku, zemřela jí matka. Otec se poté přestěhoval s dětmi do Lisieux. Tam začala chodit do školy v penzionátu sester benediktinek (1881). Následkem psychických traumat, způsobených ztrátou matky a později i odchodem milované sestry Pavlíny na Karmel, malá Terezka na dva měsíce těžce onemocněla (březen až květen 1883). Proces jejího postupného uzdravení, který začal před sochou Panny Marie Vítězné (1883), vyvrcholil tzv. "vánočním obrácením" (25. 12. roku 1886). Terezie byla vyléčena jak ze zmíněných vnitřních zranění, tak ze skrupulí, které ji mučily téměř dva předchozí roky. V patnácti letech vstoupila k bosým karmelitkám, kde přijala jméno Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře a v roce 1890 složila řeholní sliby.

Terezie vynikala pokorou, evangelijní prostotou a důvěrou v Boha. Zasvětila svůj život modlitbě a obětovala se Milosrdné Lásce, ve smyslu úkonu víry v bezmeznou Boží dobrotu navzdory vlastní slabosti. Na tuto cestu "duchovního dětství" uváděla také novicky, které jí svěřila matka představená k duchovní formaci. Modlila se především za kněze, za misie a s vědomím přijatého Božího milosrdenství vyprošovala obrácení hříšníkům, s nimiž se ztotožňovala. Roku 1895 začala opět na příkaz převorky psát své vzpomínky: "Příběh jedné duše". Zemřela na tuberkulózu 30. září 1897 na Karmelu v Lisieux. V roce 1925 byla svatořečena. Roku 1927 se stala patronkou misií a o sedmdesát let později (1997) ji prohlásil papež Jan Pavel II. za učitelku církve.

"Ano, cítím, že i kdybych měla na svědomí všechny hříchy, které lze spáchat, se zkroušeným srdcem bych šla a vrhla se Ježíšovi do náručí, protože vím, jak moc má rád marnotratné dítě, které se k němu vrací!"                                                                                            sv. Terezie z Lisieux


"...líbí se mu, když vidí, že mám ráda svou malost a svou ubohost, že mám slepou naději v jeho milosrdenství (...) Jak ráda bych vám dala pochopit, co cítím! Důvěra a nic než důvěra nás má přivést k Lásce."  

                                                                                                                                                                                          sv. Terezie z Lisieux