O NÁS

Proč jsme šly do kláštera, to ví jen Pán Bůh... a my. Naše poslání v tomto světě a pro svět má totiž smysl pouze ve vztahu k Tomu, který nás přesvědčil, že je LÁSKA sama. Jestliže jsme se čehokoli vzdaly a přijaly jsme za své evangelijní rady čistoty, chudoby a poslušnosti, je to pouze důsledek naší touhy po plnosti ŽIVOTA, SVOBODY a BOHATSTVÍ, kterou spatřujeme v samotném Stvořiteli či Prameni všech krás a hodnot. Štěstí, které díky tomu nalézáme, nepatří jen nám... !

denní řád

5:30 vstávání

5:55 modlitba se čtením

         ranní chvály

         rozjímání

7:10  snídaně

7:45  práce

12:30 polední modlitby

(každodenní růženec individuálně kromě čtvrtku a soboty)

13:00 oběd, rekreace

14:00 silencium

15:00 práce

18:00 rozjímání

18:45 nešpory

19:00 večeře, rekreace

19:45 kompletář

          silencium

22:00 noční klid


Do denního řádu patří pravidelná duchovní četba a účast na mši svaté.

Z čeho žijeme?

Přestože pracujeme v církevních kruzích, živíme se prací vlastních rukou, dostáváme výplatu a platíme daně jako každý jiný. Žijeme však i z darů dobrých lidí, který náš klášter podporují a především z Boží prozřetelnosti a pomoci svatého Josefa.