KARMEL

"Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha."                                                                                  Iz 35,1-2


V Bibli představuje "Karmel" jednu z hor, na nichž se setkával Hospodin se svým lidem. Na této hoře se zjevil Bůh Izraele proroku Eliášovi, "praotci" naší řeholní rodiny. Ve skutečnosti se však Karmelem nazývá spíše palestinské pohoří. Etymologicky lze Karmel vyložit pravděpodobně jako vinici či zahradu nebo jako křovinatý porost horského pásma.