NA MŠI

dočasné zrušení bohoslužeb v únoru 2021

  • Z důvodu odvolání P. Karola Laburdy ze služby výpomocného duchovního pro Zbraslavskou farnost a nemoci P. Jana Gerndta nebudou v naší klášterní kapli od 6. do 16. února 2021 pravidelné sobotní ani čtvrteční bohoslužby. Od čtvrtka 17. února by pak měly být pravidelné bohoslužby s předchozí společnou modlitbou růžence každý čtvrtek, ale sobotní mše svaté bohužel zatím nebudou. Děkujeme za pochopení.  

každý čtvrtek a sobotu v 18:00

 
Vás zveme na společné slávení mše svaté v naší klášterní kapli Pražského Jezulátka.
Od 17:30 se před čtvrteční bohoslužbou zpravidla modlí růženec.

Při sobotních bohoslužbách se bere mešní formulář již z následující neděle.

Kromě pravidelných bohoslužeb v uvedené dny jsou u nás příležitostně slouženy mše svaté i jindy, dle ohlášek v kostele či našich aktualit na úvodní stránce tohoto webu.