NA MŠI

Každý čtvrtek  v  18:00

 
Vás zveme na společné slavení mše svaté v naší klášterní kapli Pražského Jezulátka.
Od 17:30 se před bohoslužbou modlí růženec.

Od září 2023 je tento den v klášteře od 17:15 do 19:30 také prostor pro individuální duchovní rozhovor s knězem. 

Kromě pravidelných bohoslužeb v uvedené dny jsou u nás příležitostně slouženy mše svaté i jindy, dle ohlášek v kostele či našich aktualit na úvodní stránce tohoto webu.