SV. JAN OD KŘÍŽE

svatý Jan od Kříže (1542 - 1591)


Juan de Yepes se narodil v roce 1542 ve Fontiveros ve středním Španělsku jako poslední ze tří dětí. Záhy ztratil otce a své dětství prožil v chudobě. V mládí pomáhal jako ošetřovatel v nemocnici v Medině del Campo. Vystudoval základy humanistiky na jezuitské koleji. Když mu bylo dvacet jedna let, vstoupil ke karmelitánům v Medině a přijal jméno Jan od svatého Matouše. Byl vyslán na studia teologie a filozofie do Salamanky, a poté vysvěcen na kněze. Životní styl tehdejších karmelitánů mu nevyhovoval. Toužil po lepších podmínkách pro kontemplativní způsob života, a proto uvažoval o přestupu ke kartuziánům.

V roce 1568 se setkal se svatou Terezií od Ježíše, která v něm vzbudila zájem o reformu karmelitského řádu. Spolu s ní tak založil první klášter bosých karmelitánů v Duruelo a přijal řeholní jméno Jan od Kříže. Počátky v Duruelo byly dobou intenzivní modlitby a neúnavného apoštolátu mezi chudými v okolních vesničkách. Brzy převzal úlohu novicmistra v Pastraně. Když byla Terezie od Ježíše zvolena převorkou v klášteře Vtělení, vyžádala si, aby se Jan od Kříže stal duchovním vůdcem tamější komunity sester. Spolubratři původní řehole se reformě postavili na odpor. Od prosince roku 1577 Jana zavřeli na devět měsíců do vězení v Toledském klášteře. Tam napsal některé ze svých skvostných básní. Po útěku z vězení se nějaký čas ukrýval v Toledu u bosých mnišek. Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo k hlubokému sjednocení s Bohem a přivedlo ho na vrchol mystického života.

Následující období jeho života bylo časem rozmanité činnosti. Povstávaly nové kláštery, komunity reformovaného Karmelu. Objevovaly se různé těžkosti v rozvoji reformy. Zemřel v ústraní v Andalusii 14. prosince 1591 v klášteře v Ubedě. V roce 1726 byl prohlášen za svatého a v roce 1926 za učitele církve.

Jan byl autorem poezie a spisů, jež patří k vrcholným dílům mystické literatury. Stačí uvést např. deset Trojičních romancí, poému Pramen, čtyři velké komentáře k jeho básním: Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky.