KARMELITKY ZE ZBRASLAVI

naše společenství

Naše společenství působí v Praze na Zbraslavi od listopadu roku 1993. Od téhož roku spolupracuje s řádem Bosých karme-litánů při kostele Panny Marie Vítězné (kostel Pražského Jezulátka) a podílí se na chodu tohoto poutního místa. Snažíme se tvořit modlitební zázemí pro naši Zbraslavskou farnost a věnujeme se výchově místních dětí k životu víry.

Jsme zde také aktivně zapojeny do ekumenic- kého společenství křes-ťanských církví. Pozvánku na společné biblické hodiny, kterých se účastníme najdete níže. 

Svou modlitbou chceme zvláštním způsobem pod- porovat kněze a misionáře v jejich působení.

Malá komunita napomáhá k vytváření rodinné atmosféry a upřímné snahy každé z nás o budování sesterských vztahů. Denní řád umožňuje setkávání společenství při modlitbě, stolu a tzv. rekreaci, při níž nechybí značná část zábavy a humoru. Tyto tři momenty jsou důležitou součástí našeho života, při které se učíme prožívat vzájemné vztahy a vnímání naší komunity jako nadpřirozené skutečnosti. Naše pozornost je tak spíše zaměřena k objevování bohatství "kým jsme" než k tomu "co děláme".

Naše práce u Pražského Jezulátka je velmi dobrodružná. Věnujeme se poutníkům z celého světa. Zajišťujeme rezervaci boho- služeb a podílíme se na přípravě liturgie. Dbáme o výzdobu kostela a v neposlední řadě pečujeme o milostnou sošku i její šatník. 

Aktuality událostí a atmosféry v kostele Pražského Jezulátka naleznete na: