KARMELITKY ZE ZBRASLAVI

naše společenství

Naše společenství působí v Praze na Zbraslavi od listopadu roku 1993. Od téhož roku spolupracuje s řádem Bosých karmelitánů při kostele Panny Marie Vítězné (kostel Pražského Jezulátka) a podílí se na chodu tohoto poutního místa. Snažíme se tvořit modlitební zázemí pro naši Zbraslavskou farnost a věnujeme se výchově místních dětí k životu víry. https://www.farnost-zbraslav.cz/

Náš klášter je druhým sběrným místem v Praze pro tzv. Batůžkový projekt pro pomoc chudým dětem z Malawi v rámci širší pomoci křesťanského hnutí Mary´s meals.

https://www.batuzkovyprojekt.cz/

Jsme aktivně zapojeny do ekumenického společenství křes-ťanských církví. Spolu s bratry z Českobratrské církve evangelické a Církve československé husitské se podílíme na provozu distribučního místa Potravinové banky pro potřebné ze Zbraslavi a okolí a v rámci možností se účastníme společných ekumenických biblických hodin. 

Svou modlitbou chceme zvláštním způsobem podporovat kněze a misionáře v jejich působení.

Malá komunita napomáhá k vytváření rodinné atmosféry a upřímné snahy každé z nás o budování sesterských vztahů. Denní řád umožňuje setkávání společenství při modlitbě, stolu a tzv. rekreaci, při níž nechybí značná část zábavy a humoru. Tyto tři momenty jsou důležitou součástí našeho života, při které se učíme prožívat vzájemné vztahy a vnímání naší komunity jako nadpřirozené skutečnosti. Naše pozornost je tak spíše zaměřena k objevování bohatství "kým jsme" než k tomu "co děláme".

Naše práce u Pražského Jezulátka je velmi dobrodružná. Věnujeme se poutníkům z celého světa. Zajišťujeme rezervaci boho- služeb a podílíme se na přípravě liturgie. Dbáme o výzdobu kostela a v neposlední řadě pečujeme o milostnou sošku i její šatník. 

Aktuality událostí a atmosféry v kostele Pražského Jezulátka naleznete na:

https://www.pragjesu.cz/

https://www.facebook.com/pragjesu/

Od roku 2022 jsme začaly v kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi  v rámci projektu nazvaného Aula Regia realizovat vzdělávací programy pro děti mladšího školního věku. Podrobnější informace najdete na odkazu níže: https://www.karmeldj.cz/skoly-aula-regia/