KONGREGACE

CSCIJ

o kongregaci sester karmelitek Dítěte Ježíše


Naše kongregace je malou buňkou rodiny Tereziánského karmelu a velkého organismu Církve. Byla založena v Polsku (Sosnowiec) roku 1921 ct. Anselmem Gądkem OCD (1884 - 1969) a ct. Terezií Kierocinskou (1885 - 1946). Vznikla z touhy předávat karmelitánskou spiritualitu druhým a současně sloužit "nejmenším".

 


jsme kontemplativně-činný Karmel

Když svatá Terezie od Ježíše zakládala roku 1562 v Avile klášter sv. Josefa bosých karmelitek, nevedly ji k tomu pouze "kontemplativní důvody" a touha sdílení vztahu s Trojjediným se společenstvím spolusester. Byla to také apoštolská horlivost. Když slýchala znepokojující zvěsti z okolních zemí zmítajících se v náboženských bouřích reformace a dostávala se do styku s misionáři z Ameriky, byla poháněna k dalším zakládáním. Vždyť modlitba sester reformovaných klášterů měla mít apoštolské úmysly: za církev, teology, kněze a kazatele, za ty, jejichž spása je ohrožena...

Podobně svatý Jan od Kříže, spolureformátor řádu, se nenechal vést pouze poustevnickým ideálem. Jeho nekonečné cesty, jeho práce, rozhovory i psané slovo, měly i apoštolskou motivaci.

Také v touhách a obětech svaté Terezie od Dítěte Ježíše se zračí apoštolský rozměr karmelitánské spirituality. Třebaže skryta za mříží klauzury v Lisieux, stala se pro svou horlivost po právu patronkou misií a je světicí, jež snad nejvýrazněji ovlivnila zbožnost dvacátého století. Proto není divu, že s citlivostí na aktuální potřeby daného místa a doby postupně vzniklo mnoho činných společenství s karmelitánskou spiritualitou, které hledají východisko pro svůj apoštolát v modlitbě a kontemplativním způsobu života. Patří k nim i naše kongregace.

Láska nemůže zůstat nečinná. Naše Matka zakladatelka ct. Terezie Kierocińska, toužila být původně bosou karmelitkou a žít v přísné klauzuře. Bůh ji však pozval k tomu, aby spojila své touhy po službě lidstvu vnitřní modlitbou, se službou chudým dětem v Zagłębiu, zanedbané části Polska. Brzy získala přezdívku Matka Zagłębia. V době druhé světové války zřídila sirotčinec, s nasazením vlastního života schovávala v klášteře partyzány a množství židů, posílala tajně balíky do koncentračních táborů. Roku 1992 jí byl posmrtně komisí Yad Vashemu v Jeruzalémě přidělen titul "Spravedlivý mezi národy". Heslem naší kongregace jsou proto slova její patronky Terezie z Lisieux: "Mým nebem bude činit dobře na zemi".

Sestry karmelitky Dítěte Ježíše mají svým životem tady a teď spojovat nebe a zemi. Kontemplaci a díla činné lásky.

naše kongregace v počtech


  • 58 klášterních domů v 11 zemích (z toho většina domů je v Polsku)
  • 3 provincie (Krakovská, Lodžská, Vratislavská)
  • Misijní domy ve 3 afrických zemích: Rwandě, Burundi a Kamerunu.