CT. ANZELM GĄDEK

ct. Anselm od sv. Ondřeje Corsini (1884 - 1969) 


mládí

Maciej Gądek se narodil 24. 2. 1884 v Polsku (v Marszowicach). Vyrůstal ve velmi zbožné a početné rodině Antonína a Samuely Gądkových. Za "první krůčky" duchovního života vděčí zvláště jeho matce. Od svých jedenácti let žil v "malém semináři" bosých karmelitánů ve Wadovicich. Zde ho silně ovlivnila osobnost sv. Rafaela Kalinowského, který byl jeho učitelem matematiky.

povolání na Karmel

Ve Wadovickém semináři našel Maciej kořeny své životní cesty. Jeho zvláštním charismatem bylo nést světu poselství Ježíšova dětství. Dne 17. 8. 1901 přijal v Czerne hábit bosých karmelitánů a jméno Anselm od sv. Ondřeje Corsini. Inspirován myšlenkou, že je "synem Marie", se v období noviciátu zcela zasvětil Matce Boží. O rok později složil věčné sliby a po studiích na římském Gregorianum byl 25. 7. 1907 vysvěcen na kněze. Poté se vrátil opět do Polska.

představený a zakladatel

Otec Anselm působil v Czerne, Wadovicích, Krakově a ve Vídni. V Krakově rozšířil úctu k Pražskému Jezulátku a v roce 1914 založil společenství ctitelů Dítěte Ježíše. Do tohoto společenství se zapsala také Janina Kierocinska, která otci pomáhala a brzy v něm našla svého duchovního vůdce. V roce 1920 byl vybrán za prvního provinciála znovu vzkříšené polské provincie bosých karmelitánů. Snažil se o znovuzískání zrušených klášterů a horlivě se staral o prohloubení duchovního života jednotlivých karmelitánských komunit. Roku 1921 spolu s Janinou Kierocińskou (Terzií od sv. Josefa) založil Kongregaci sester karmelitek Dítěte Ježíše. Sám vypracoval sestrám konstituce, podle kterých měly žít, a pečoval o jejich formaci v duchu Ježíšova dětství. Velký počet členek společenství malého Ježíška se rozhodlo do této kongregace vstoupit. Roku 1925 odjel do Říma, kde zřídil mezinárodní karmelitánskou kolej "Teresianum" a v letech 1926 - 1946 zde zastával úřad rektora. Od roku 1931 - 1947 vykonával funkci generálního definitora svého řádu a apoštolského vizitátora pro polské semináře v jeho vlasti i v Římě.

...opět v Polsku

Po svém návratu do Polska (roku 1947) byl ještě třikrát zvolen za provinciála. Mnoho času věnoval sestrám kongregace, kterou sám založil. Napsal pro ně množství písemností, navštěvoval jejich komunity a nově přepracoval jejich konstituce. V posledních letech života se P. Anselm často ztotožňoval s novozákonním Simeonem, v jehož životě sehrálo setkání s Betlémským Dítětem klíčovou roli. Zemřel náhle na svátek svaté Terezie od Ježíše 15. 10. roku 1969 v Łodzi. Dne 2. 2. roku 2002 začal jeho beatifikační proces.

záliby


rád stavěl Betlémy ...
rád stavěl Betlémy ...
... rád rybařil ...
... rád rybařil ...
 a také se věnoval publikační činnosti
a také se věnoval publikační činnosti