ZAKLADATELÉ

"Často slýchávám, že v začátcích řádu dal Bůh světcům, kteří žili před námi, větší milosti, protože byli základními kameny - a to je také pravda... Avšak uvědomte si dobře, že my jsme zase základními kameny pro ty, kteří přijdou po nás. Neodchýlíme-li se od toho, co dělali naši předchůdci, a budou-li se stejně chovat i ti budoucí, zůstane budova pevná."                                                                                                                                                                sv. Terezie z Avily

Ct. Terezie Kierocińska CSCIJ
Ct. Terezie Kierocińska CSCIJ

"Ať modlitba pronikne vaše srdce, myšlenky, touhy, činy i trápení." 

Ct. Anselm Gądek OCD
Ct. Anselm Gądek OCD

"Svatost není ničím jiným než plodem lásky."

Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše