ŠPANĚLSKO 16. STOLETÍ

Atmosféru Španělska šestnáctého století, jež bylo rodnou zemí svaté Terezie z Avily a svatého Jana od Kříže, můžeme stručně vystihnout několika rysy: Hledání vzorů a hrdinů rytířského i duchovního života; nenasytná touha po všem co zavání nadpřirozenem; rozkvět literatury o rozjímavé modlitbě; publikování všemožných duchovních knih i bez vědomí jejich autorů; boj cisnerovské reformy s luterskou reformací a období rozličných reformních snah; rozdělení obyvatel Španělska na několik hlavních spirituálních proudů - představitele hnutí Devotio moderna, erasmity, příznivce Savonaroly, ale i bludařské alumbrados ("osvícené"), a stoupence tradiční středověké scholastiky. Právě v této atmosféře oba velikáni karmelitánské reformy vyrůstali.