program pro 4.-5. třídu

AULA REGIA

KOSTEL CISTERCIÁKŮ A PŘEMYSLOVCŮ

základní informace o programu

Celý program je motivován tématem Auly Regie a Zbraslavské kroniky. Srovnáváním života žáků s životním odkazem Přemyslovců (kteří Zbraslavský kostel založili a jsou v něm pohřbeni), cisterciáckých mnichů (autorů Zbraslavské kroniky) i jiných lidí minulosti a současnosti. Děti jsou vedeny k přemýšlení nad cestou, kterou si samy volí, a hledají odpovědi na otázku, jak mohou tuto cestu aktivně ovlivňovat. V programu se žáci seznámí s historií i současností kostela, který je zároveň také živým místem setkávání lidí s Bohem i mezi sebou.

Anotace v návaznosti na RVP:

místo a čas realizace programu

  • Období: Od 1. března do 22. prosince 2022
  • Čas: Délka programu je cca 1,5-2 hodiny.
  • Místo: Programy budou probíhat
  • V kostele Sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi na adrese: U Národní galerie 472, Praha-Zbraslav, 156 00.
  • Cílová skupina: děti 4.-5. třídy ZŠ,                                     jiné skupiny (oddíly, kroužky atd.) dětí odpovídajícího věku.

objednávka programu  

Ozveme se vám e-mailem nebo na telefonní číslo a domluvíme s vámi termín.

Programy jsou zdarma (podporovány z dotačních zdrojů MŠMT a MČ Praha - Zbraslav).

Probíhají přednostně v pondělky a středy, datum a hodina (případně jiný den) dle domluvy.

Kontaktní osoby: sestry karmelitky Mgr. Jitka Petříková a Mgr. Anna Szymanowicz.