program pro 4.-6. třídu

AULA REGIA

ANEB TAJEMSTVÍ ZBRASLAVSKÉ KRONIKY

základní informace o programu

Program je zaměřen na zážitkové seznámení se s historií i současností kostela sv. Jakuba v Praze na Zbraslavi, v němž jsou pohřbeni Václav II. a Eliška Přemyslovna, kteří Zbraslavský klášter s kostelem nechali postavit a nazvali ho Aulou Regií (Síní královskou). Děti tak poznávají místo navštěvované samotným Karlem IV., které se mělo stát významným pohřebištěm Přemyslovců a na němž byla sepsána proslulá Zbraslavská kronika. Program také dětem přibližuje kostel jako součást obce, kde se lidé scházejí ke společným bohoslužbám i jiným kulturním akcím. Seznamuje je s uspořádáním interiéru chrámu a pomáhá jim pochopit některé křesťanské tradice. V neposlední řadě chce pomoci dětem osvojit si obecně platné etické hodnoty.

Anotace v návaznosti na RVP:

místo a čas realizace programu

  • Období: Od 4. září 2023 do 30. června 2024
  • Čas: Délka programu je cca 2 hodiny.
  • Místo: Programy budou probíhat v kostele Sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi na adrese: U Národní galerie 472, Praha-Zbraslav, 156 00.
  • Cílová skupina: děti 4.-6. třídy ZŠ,                                     jiné skupiny (oddíly, kroužky atd.) dětí odpovídajícího věku.
  • Počet žáků: jedna třída (nebo max. 30 dětí)
  • Jak se do kostela na Zbraslavi dostanete:
  • Metrem B (žlutá trasa) nebo tramvají č. 12, 20, 5 dojedete na Smíchovské nádraží.
  • Na Smíchovském nádraží přestoupíte na jeden z uvedených autobusů: č. 241 (směr Lipence), č. 129 (směr Baně), č. 318 (směr Jíloviště) a vystoupíte na stanici s názvem Zbraslavské náměstí. Půjdete ve směru Zbraslavské lékárny a zahnete doprava (pozor na odbočce není chodník), projdete branou zámeckého parku. Kostel je v areálu Zbraslavského zámku. 

objednávka programu  

Ozveme se vám e-mailem nebo na telefonní číslo a domluvíme s vámi termín.

Programy jsou zdarma 

(Finančně podporovány z dotačních zdrojů Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím 

Ministerstva kultury ČR a MČ Praha - Zbraslav)

Probíhají přednostně v pondělky a středy, datum a hodina (případně jiný den) dle domluvy.

Kontaktní osoby: sestry karmelitky Mgr. Jitka Petříková a Mgr. Anna Szymanowicz.