REFORMA

Jak vznikla bosá větev karmelitánského řádu?


Bosý Karmel vděčí za své počátky španělské světici Terezii z Avily. Tato karmelitka začala s pomocí několika řeholnic z kláštera Vtělení, ve kterém do té doby žila, dílo reformy svého řádu, když založila v Avile roku 1562 klášter sv. Josefa, v němž se mělo žít podle prvotní karmelitánské řehole. V letech 1567-1582 Terezie navzdory nesčetným překážkám založila na území Španělska dalších čtrnáct klášterů bosých karmelitek a založením prvních dvou klášterů bosých karmelitánů (v Duruelu 1568 a v Pastraně 1569) spolu se svatým Janem od Kříže také podnítila obnovu mužské větve řádu.