program pro 4. - 6. třídu

SÍLA DOBRA A ŽIVOTA

VELIKONOČNÍ PROGRAM

základní informace o programu

Slavení velikonočních svátků se dnes často soustřeďuje pouze na Velikonoční pondělí a jeho tradice. Velikonoce jsou prezentovány jako svátky jara. Tento program, který je určen žákům 4. až 6. třídy, chce pomoci dětem objevit hlubší rozměr slavení velikonoc. Odkazuje na biblický příběh Ježíše Krista, z nějž pramení naděje, že vše zlé a mrtvé může být obnoveno a pozváno k novému životu. Pomocí práce s obrazem a emocemi děti nahlížejí destruktivitu zloby, chtivosti či zrady oproti nenápadné a životodárné síle lásky, přátelství a odpuštění. Příroda, která se v jarním období obnovuje a rodí nový život, na tento smysl svátků také ukazuje. 

místo a čas realizace programu


  • Období: Od 14. února do 27. března 2024
  • Čas: Délka programu je cca 1 hodina.
  • Místo - Program bude probíhat:
  • V kostele Sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi na adrese: U Národní galerie 472, Praha-Zbraslav, 156 00.
  • Cílová skupina: děti 4.-6. třídy ZŠ, jiné skupiny (oddíly, kroužky atd.) dětí odpovídajícího věku.
  • Počet žáků: jedna třída (nebo max. 30 dětí)
  • Jak se do kostela na Zbraslavi dostanete:
  • Metrem B (žlutá trasa) nebo tramvají č. 12, 20, 5 dojedete na Smíchovské nádraží.
  • Na Smíchovském nádraží přestoupíte na jeden z uvedených autobusů: č. 241 (směr Lipence), č. 129 (směr Baně), č. 318 (směr Jíloviště) a vystoupíte na stanici s názvem Zbraslavské náměstí. Půjdete ve směru Zbraslavské lékárny a zahnete doprava (pozor na odbočce není chodník), projdete branou zámeckého parku. Kostel je v areálu Zbraslavského zámku. 

objednávka programu

Ozveme se vám e-mailem nebo na telefonní číslo a domluvíme s vámi termín.

Programy jsou zdarma

(Finančně podporovány z dotačních zdrojů Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím 

Ministerstva kultury ČR a MČ Praha - Zbraslav).

Probíhají na Zbraslavi přednostně v pondělky a středy,

konkrétní datum a hodina dle domluvy.

Kontaktní osoby: sestry karmelitky Mgr. Jitka Petříková a Mgr. Anna Szymanowicz.