Program pro 4. - 6. třídu

DUŠIČKY 

VERSUS HALLOWEEN

základní informace o programu

Program chce dětem pomoci vyjádřit vděčnost za život svých i našich společných předků. Seznámí žáky s původem, významem a obsahem křesťanského slavení "Vzpomínky na věrné zemřelé" (lidově Dušiček, připadajících na 2. 11.) a její tradicí v naší společnosti. Úcta k zesnulým předkům tvoří pozitivní součást naší kultury a dávných dějin. Stavíme na tom, co vytvořily předchozí generace a žijeme z jejich odkazu, přestože známe jména jenom některých z nich. Totéž platí i pro zemřelé z našich rodin. Žáci dostanou prostor položit si otázku, co nastává po smrti člověka: jak žije ve vzpomínkách lidí, jakou má v očích pozůstalých jeho život cenu, nebo také zda existuje život věčný. Promyslí si, jakou stopu po sobě chtějí sami zanechat. Seznámí se také s původní tradici i současnou podobu slavení anglosaského svátku Halloween a zamyslí se nad tím, která ze zmiňovaných tradic je bližší naší kultuře. Celý program bude realizován v kostele, který slouží i k uchovávání ostatků zemřelých a jako místo ticha pro vzpomínání a vyjádření úcty.

místo a čas realizace programu

  • Období: Od 16. října 2023 do 24. listopadu 2023
  • Čas: Délka programu je cca 1 hodina.
  • Místo: Programy budou probíhat v kostele Sv. Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi na adrese:  U Národní galerie 472, Praha-Zbraslav, 156 00.
  • Cílová skupina: děti 4.-6. třídy ZŠ, případ. jiné skupiny (oddíly, kroužky atd.) dětí odpovídajícího věku.
  • Počet žáků: jedna třída (nebo max. 30 dětí)
  • Jak se do kostela na Zbraslavi dostanete:
  • Metrem B (žlutá trasa) nebo tramvají č. 12, 20, 5 dojedete na Smíchovské nádraží.
  • Na Smíchovském nádraží přestoupíte na jeden z uvedených autobusů: č. 241 (směr Lipence), č. 129 (směr Baně), č. 318 (směr Jíloviště) a vystoupíte na stanici s názvem Zbraslavské náměstí. Půjdete ve směru Zbraslavské lékárny a zahnete doprava (pozor na odbočce není chodník), projdete branou zámeckého parku. Kostel je v areálu Zbraslavského zámku. 

objednávka programu

Ozveme se vám e-mailem nebo na telefonní číslo a domluvíme s vámi termín.

Programy jsou zdarma

(Finančně podporovány z dotačních zdrojů Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím 

Ministerstva kultury ČR a MČ Praha - Zbraslav).

 Probíhají přednostně v pondělky a středy, datum a hodina (případně jiný den) dle domluvy.

Kontaktní osoby: sestry karmelitky Mgr. Jitka Petříková a Mgr. Anna Szymanowicz.